Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Met betrekking tot de toepassing van gipsblokken is het vooral zaak dat de verwerkingsvoorschriften niet alleen worden gelezen, maar dat er ook naar wordt gehandeld.

1. Attesten en verwerkingsvoorschriften
Voordat de producten worden aangevoerd, dienen verwerkingsvoorschriften en attesten te worden aangeleverd.

2. Geluidsmeting
Bij het toepassen van geluidwerende blokken kan worden overwogen om in een van de eerst gereedgekomen woningen een geluidstest uit te voeren. Partijen weten op dat moment of er met betrekking tot het ontwerp en/of de uitvoering correct wordt gewerkt. Veelal geven aansluitingen of dilataties aanleiding tot het niet voldoen aan de geluidseisen.

3. Wetgeving
Het is zaak om niet alleen te kijken naar hetgeen in het Bouwbesluit wordt gemeld inzake gibowanden, maar ook het Arbobesluit er naast te houden in zaken de verwerking en bewerking van de blokken. Veiligheid en gezondheid en milieu worden steeds vaker een belangrijke speler in de bouw.Financiën Organisatie