Inhoud


Organisatie Techniek

Planning

Het bijgevoegde planningsformulier is als voorbeeld ingevuld. Het geeft een indruk hoe het proces in tijd kan verlopen. De bouwbegeleider zal voor zichzelf vooraf een inschatting dienen te maken of het beeld voor zijn project overeenkomt met het voorbeeld. Zo niet, dan kan hij de planning aanpassen. Uit dit voorbeeld blijkt dat ca. 12 weken voorbereidingstijd nodig is voordat met het aanbrengen van de binnenwanden kan worden aangevangen.
Belangrijk is het moment van aanvoeren van de blokken in relatie tot het risico dat vocht invloed kan hebben op de opgeslagen blokken.Organisatie Techniek