Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

Voor het uitwerken van de wanden dienen er keuzes gemaakt te worden aan de hand van de gestelde eisen aan deze wanden. De ontwerpende partij zal met de overige adviseurs tot een keuze moeten komen waaraan de wanden moeten voldoen in bouwfysisch opzicht, geluidwering, vochtwering, brandwering etc.
We onderscheiden de normale (lichte) uitvoering alsmede verzwaarde blokken, voor een geluidwerende wand. Ook een gehydroforbeerde uitvoering van beide type is mogelijk, deze worden veelal gebruikt voor natte cellen. Alle blokken zijn brandwerend, de mate waarin is afhankelijk van de dikte en de aansluitingen.
De architect zal met deze kenmerken rekening houden tijdens de werktekeningenfase. In de meeste gevallen zijn de verschillende uitvoeringen herkenbaar gemaakt door het toepassen van een kleurstof in het gipsmengsel. Bij een goede uitvoering zijn de wanden 'behangklaar'.

1. Werktekeningen architect
De werktekeningen vormen de basis van al het nader te verrichten tekenwerk. Met betrekking tot dit onderdeel moet duidelijk zijn aangegeven op de plattegronden waar welk type gipsblok moet worden toegepast. Tevens moeten de detailtekeningen duidelijkheid geven hoe de wanden aansluiten op de overige bouwkundige onderdelen, als wanden, plafonds, kozijnen.

2. Werktekeningen constructie
Het materiaal kan weinig trekspanning opnemen. Bij het vervormen van de constructie van een woning kunnen scheuren ontstaan in wanden. Daarom staat de constructieve uitwerking van het project op zo’n prominente plaats in het ontwerpformulier. De constructieve uitwerking bepaalt de maximaal te verwachten vervorming (kruip en zetting) en op basis hiervan dienen de aansluitingen van de gipswanden aan de woningscheidende wanden, vloeren en plafonds te worden gedetailleerd. Hierbij moet vermeld worden dat gipsblokken wanden, “lichte” scheidingswanden zijn die geen dragende functie kunnen verzorgen.

3. Werktekening details architect
De detaillering wordt mede bepaald door het toepassen van 70 mm of 100 mm dikke wanden. Met name kozijnaansluitingen vragen soms een nadere uitwerking.

4. Werktekeningen installaties
Bij het plaatsen van zware elementen aan gibo wanden, waaronder wij hier verstaan een wastafel, hangtoilet, CV ketel, WTW box, moet de bevestiging nader worden aangegeven. Een door-en-door bevestiging kan nodig zijn of er dient een hulpconstructie te worden voorzien.Inleiding Financiën