Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld
2. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld
3. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
4. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter controle
5. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
6. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
7. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van kopers/winkeliers)
8. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
9. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
10. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
11. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd (type blok/geluidwerend/vochtwerend)
12. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel

B. Voorbereiding
13. Werktekeningen architect definitief
14. Werktekeningen constructeur definitief
15. Werktekeningen installaties definitief
16. Advies verankering aanwezig: flexibel of star
17. Aansluitdetails bij betegelde wanden aanwezig
18. Is er een werkplan ingediend ter controle
19. Is het werkplan goedgekeurd
20. Is het werkplan op de bouw aanwezig
21. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder voorbehoud
22. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
23. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
24. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
25. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle
26. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder voorbehoud
27. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig
28. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
29. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet
30. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle betrokken partijen
31. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
32. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
33. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
34. Aanvoer en opslag conform verwerkingsvoorschrift
35. Woningen wind- en waterdicht
36. Maatvoering gecontroleerd
37. Controle installatie uit plafond in wand t.o.v. maatvoering
38. Controle installatie uit vloer in wand t.o.v. maatvoering
39. Juiste type blokken toegepast
40. Gezaagde kant gipsblokken boven, zijn deze stofvrij
41. Gipsblokken tijdens het transport onbeschadigd en droog
42. Geen beschadigde blokken toegepast
43. Plafond- en wand verankering juist aangebracht
44. Installatie sleuven gefreesd
45. Installatie leidingen juist aangebracht
46. Installatie sleuven gerepareerd
47. Wanden uitgevoerd conform voorschriften

D. Nacontrole
48. Maatvoering gehele woning akkoord
49. Wanden behangklaar afgewerkt
50. Schakelaars en wcd’s op de juiste maatvoering aangebracht
51. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
52. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek