Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiƫn

Voordat het gibo lijmwerk wordt besproken, is het belangrijk nota te hebben genomen van het geen in het bestek is omschreven, dit om discussie tijdens de uitvoering te voorkomen. Vaak worden er tijdens de bouw bepaalde zaken gevraagd die bestekmatig niet zijn geregeld. We denken hierbij aan het toepassen van U-profielen in plaats van het afpurren van naden.

1. Meer- en minderwerk
Indien uit de voorbereidingsfase zaken onverhoopt moeten worden gewijzigd, dan dient een eventuele discussie over verrekening van kosten te zijn afgehandeld alvorens wordt gestart met de uitvoering van dat deel van het lijmwerk; dit geldt tijdens de gehele uitvoeringsfase.
Verstoringen in het ontwerpproces kunnen soms aanleiding geven tot meer- en minderwerken. Bijvoorbeeld het te laat opgeven van sparingen, waardoor deze later moeten worden ingezaagd.

2. Verrekening extra posten
Casco wijzigingen, bijvoorbeeld wanden/verblijfsruimten die als optie worden aangeboden bij koopwoningen, zullen in de meeste gevallen rechtstreeks tussen koper en aannemer worden afgehandeld. De bouwbegeleider dient tijdig van deze wijzigingen op de hoogte te worden gesteld en zal voor deze wanden dezelfde criteria hanteren als voor de overige wanden.Ontwerp Regelgeving