Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Dit controleplan gaat in op de gipsblokken waarmee binnenwanden worden samengesteld.

In verreweg de meeste gevallen worden deze toegepast in de woningbouw. Het materiaal is snel te verwerken en ook makkelijk te bewerken. Het geeft de bouwer de mogelijkheid om wijzigingen van bijvoorbeeld schakelmateriaal in een later tijdstip door te voeren en te verwerken.
Het materiaal is wel gevoelig voor vocht. Toepassing in een fase waarin de woningen nog niet waterdicht zijn, brengt dan ook grote risico’s met zich mee. Voor de verwerking van de blokken, zagen en boren, dienen maatregelen getroffen te worden, zoals stofafzuiging.Ontwerp