Inhoud


Planning Inspectielijst

Techniek

Tijdens de uitvoering is er weinig begeleiding noodzakelijk vanuit de bouwbegeleiding. Als de meterkastopstelling goed is doorgesproken, kan er weinig mis gaan in de uitvoering. Vaak hebben de gastoestellen meer aandacht nodig.

1. Veiligheid
Bijzondere aandacht moet er wel zijn voor de veiligheid tijdens het invoeren van de dienstleidingen. Maar al te vaak worden er diepe sleuven gegraven in de bouwwegen ten behoeve van onder andere de gasleiding. Er wordt nauwelijks gewerkt aan een afzetting van deze sleuven. De veiligheid van het bouwplaatspersoneel is dan in het geding en meer nog de veiligheid van de toekomstige bewoners die tijdens de weekenden toch even een kijkje willen nemen in hun toekomstige woning. Ook al mag dit niet, het gebeurt toch. Vaak met kinderen, opa’s en oma’s. De bouwbegeleider zal hier rekening mee moeten houden.

2. Appartementen
De bouwbegeleider moet bewaken of het tracé van de dienstleiding volledig geventileerd wordt uitgevoerd. Daarnaast moet deze dienstleiding conform de norm op kleur (geel) worden afgeschilderd.Planning Inspectielijst