Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Voor de regelgeving hebben we uitsluitend te maken met het gasbedrijf. Voor de inrichting van de standaard meterkast voor woningen en appartementsgebouwen hebben we te maken met de NEN 2768.

1. Planning
Het gasbedrijf stelt voorwaarden aan de start van haar werkzaamheden. In algemene zin moet de meterkast gereed zijn, moet de woning afsluitbaar zijn en moet de mantelbuis aanwezig zijn.

2. Installatiebedrijven
De betere installateur is gecertificeerd en heeft een KOMO-Instal-erkenning. Certificering vindt plaats op basis van BRL6000.

3. Dienstleiding
In principe worden leidingen niet in kruipruimten aangebracht. Dit zal alleen geschieden indien deze leidingen via een mantelbuis worden ingevoerd.

4. V&G-plan uitvoeringsfase
De nutsbedrijven vallen niet onder verantwoordelijkheid van de aannemer. Toch zijn zij werkzaam op het terrein van de aannemer en de opdrachtgever. In die zin heeft de aannemer wel een bepaalde verantwoordelijkheid, hij is immers coördinator van het V&G-plan uitvoeringsfase. Wellicht kunnen de bouwbegeleider en de aannemer bij de nutsbedrijven een aanvulling opvragen van het V&G-plan van de aannemer.Financiën Organisatie