Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Aansluitingen aangevraagd door opdrachtgever
2. Meterkasttekening opgevraagd bij nutsbedrijven
3. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
4. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
5. Zijn de laatste gegevens verwerkt (gebruikerswensen van kopers/winkeliers)
6. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
7. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
8. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
9. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd

B. Voorbereiding
10. Vooroverleg met nutsbedrijven
11. Routing en planning vastgesteld
12. Meterkast links en rechts vastgesteld
13. Sparingen in de fundering vastgesteld
14. Afdichten sparing na invoer dienstleiding vastgesteld
15. Gasmeters aangevraagd
16. Gebruiker gewezen op moeten afsluiten van leveringscontract
17. Is er een werkplan ingediend ter controle
18. Is het werkplan goedgekeurd
19. Is het werkplan op de bouw aanwezig
20. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
21. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
22. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
23. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
24. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
25. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
26. Wordt er veilig gewerkt
27. Wordt de bouwplaats veilig achtergelaten na werktijd
28. Wordt de dienstleiding geventileerd aangebracht

D. Nacontrole
29. Zijn de leidingen afgeperst en akkoord bevonden
30. Gasmeter geplaatst voor oplevering, stand genoteerd
31. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
32. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek