Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiën

Mede omdat er weinig nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied, kunnen we de gasinstallatie vrij exact omschrijven in de bestekken. Er vinden dan ook nauwelijks verrekeningen plaats met betrekking tot deze post. Alleen bij appartementsgebouwen bestaat soms onduidelijkheid tijdens de uitvoering. Dan blijkt vaak dat niet voldoende is nagedacht over het tracé van de dienstleiding binnen het gebouw en de voorwaarden die hierbij horen.

1. Appartementsgebouwen
Het leidingtracé moet goed uitgezocht worden in samenhang met de voorwaarden die gesteld worden aan een dienstleiding binnen een gebouwencomplex. Een dienstleiding moet volledig geventileerd worden aangelegd. De adviseur van de installaties moet de consequentie verwerken in zijn ontwerp.Ontwerp Regelgeving