Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Gasinstallaties kennen niet bepaald een revolutionaire geschiedenis. Al jaren zijn er geen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de installaties. Als we een ontwikkeling moeten noemen, dan heeft dit betrekking op de gasmeter die tegenwoordig digitaal afleesbaar is. Verder werken we al jaren volgens hetzelfde principe. Het ontwerpen en installeren van een gasinstallatie is een vrij simpel proces. Vrijwel iedereen die met gasinstallaties te maken heeft, gaat hier ook uitermate serieus mee om. Een lekkage in het systeem kan immers leiden tot een explosie, met alle gevolgen van dien.Ontwerp