Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

Het verzamelen van de garantieverklaringen is, samen met het verzorgen van alle overige informatie, zoals bedieningsvoorschriften, onderhoudsvoorschriften, revisietekeningen en onderhoudsaanbiedingen, een taak die door veel aannemers wordt onderschat. Bij een werk van enige omvang is een werkvoorbereider daar al gauw 4 tot 8 weken mee bezig. Door dit vroegtijdig aan te kaarten bij de aannemer wordt dit een aandachtspunt dat tot een afgerond geheel kan komen bij de oplevering. De bouwbegeleider zal dan ook zeker drie maanden voor de oplevering dit als agendapunt invoeren bij bouw- en werkvergaderingen.

1. Concept-garantieverklaringen
Als de garantietermijnen vermeld staan in hoofdstuk 01.02.22 dan heeft de bouwbegeleider een compleet overzicht bij de hand en kan hij al aan het begin van de realisatiefase de aannemer wijzen op deze verplichting.

2. Onderhoudsvoorschriften en voorwaarden
In de bestekken is vaak geen link gelegd tussen de garantietermijnen en garantievoorwaarden. Toch is dit voor veel onderdelen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Geen enkele dakdekker geeft een tienjarige garantieverklaring af zonder daarbij voorwaarden te stellen, bijvoorbeeld een jaarlijkse inspectie, schoonhouden van goten en HWA’s, enz. Bij het niet tijdig vervangen van filters vervalt de garantie op de ventilatie-installatie. Tijdens het overleg met de aannemer inzake het verstrekken van de concept-garantieverklaringen dient hier nadrukkelijk aandacht aan te worden geschonken. Eventuele onderhoudsvoorschriften en voorwaarden dienen tegelijk met de concept-garantieverklaring te worden overhandigd.

3. Agendapunt
Garanties en revisies: door het tijdig agenderen van dit onderwerp kan de aannemer op tijd beginnen met de organisatie van deze onderdelen. In veel bestekken wordt geëist, dat voor aanvang van de uitvoering van een onderdeel, een concept-garantieverklaring wordt verstrekt.

4. Uitvoering
Een vooraf verstrekte garantieverklaring zou moeten leiden tot een strikte kwaliteitscontrole. Ten eerste door het bedrijf zelf dat de garantie heeft afgegeven en ten tweede door de aannemer, die een overallgarantie afgeeft. Desondanks is een externe kwaliteitsbewaking noodzakelijk. Er zijn nog (te) weinig bedrijven die naast een uitvoeringsteam voldoende inhoud geven aan een interne kwaliteitsbewaking.Regelgeving Planning