Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiën

Als het bestek helder is in de formulering van garantietermijnen en voorwaarden, dan weet iedere aannemer waarmee hij dient te calculeren. Na de gunning van het werk mag het voor een aannemer dan ook geen reden meer zijn om extra geld te vragen als zijn onderaannemer/leverancier aangeeft dat dit buiten zijn standaard garanties valt. Soms heeft een onderaannemer/leverancier zelf een zinnige suggestie die enerzijds geld kosten maar op termijn geld bespaart door een vorm van preventief onderhoud.

1. Inkopen onderhoud
Sommige onderdelen lenen zich bij uitstek om onderhoud in te kopen gedurende het eerste jaar na de oplevering, denk bijvoorbeeld aan liften. Als het onderhoud gedurende deze periode kan worden ingekocht, heeft de opdrachtgever tijd om het regelmatige onderhoud na dat eerste jaar op een concurrerende wijze uit te besteden. Ook de eerste herkeuring van de liften kan zo worden geregeld. Als dit bestekmatig niet is vastgelegd, kan hiervoor een aanbieding worden opgevraagd.

2. Garantievoorwaarden
Soms geven garantievoorwaarden een beperking die door een vrij simpele kwaliteitsverbetering kan worden opgeheven, of men kan daardoor een garantietermijn verlengen. De bouwbegeleider dient hierop alert te zijn. Een voorbeeld: bij een tourniquet wordt een garantie geëist van 2 jaar. De fabrikant biedt een onderhoudscontract aan en verlengt daarmee de garantietermijn naar 5 jaar. De opdrachtgever kan overwegen hier gebruik van te maken. Let wel, hier koppelt men het ene onderdeel (onderhoud) aan het andere (garantie), een zaak die niet altijd even goed overkomt op de opdrachtgever.Ontwerp Regelgeving