Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Iedereen die daadwerkelijk met garanties te maken krijgt, komt er bij een schadegeval achter dat de garantie lang niet de gehele schade dekt. Of dat het moeilijk, zo niet onmogelijk is om achteraf aan te tonen dat men heeft voldaan aan alle onderhoudsverplichtingen die als garantievoorwaarden zijn opgenomen. Soms zijn deze garantievoorwaarden niet eens bekend bij de eigenaar of beheerder van een pand. Het is daarom geen overbodige zaak om de garanties en de voorwaarden organisatorisch op een rij te zetten. Dit controleplan geeft inzicht.Ontwerp