Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Denk niet dat dit een antieke wijze van funderen is. Funderen op staal heeft niets te maken met het materiaal staal. De term komt van het Oudgermaans “stal” wat “stand, vaste plaats” of “staan op of rust op” betekent. Stal of staal betekent in deze context “ondergrond, harde bodem”.
In 2003 is bij een groot kantorencomplex een damwand geslagen om de bouwput en is, na het ontgraven, onderwaterbeton gestort als een werkvloer voor de constructievloer. Ook dit is een vorm van funderen op staal.
De fundering op staal kent geen specifiek STABU-nummer. Wel worden in diverse hoofdstukken alle ingrediënten beschreven waarmee je deze funderingstechniek kunt toepassen.
Omdat deze wijze van funderen toch een eigen proces kent en er een aantal zaken moet zijn geregeld voordat de beton kan worden gestort, is besloten een controleplan aan deze funderingstechniek te wijden.Ontwerp