Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

In het bestek kunnen NEN-bladen van toepassing worden verklaard. Vanuit het Bouwbesluit worden ook diverse NEN-bladen standaard van toepassing verklaard.

1. Bouwbesluit
De berekeningen moeten voldoen aan het Bouwbesluit. De constructeur is verantwoordelijk voor de controle hiervan en, na goedkeuring, de indiening bij Bouw- en Woningtoezicht.

2. Bouwvergunning
Ook hierin kunnen nadere eisen zijn gesteld aan de dakbedekking. De bouwbegeleider zal de nadere voorwaarden nazien. Eén van de zaken die bij de aanvraag van de bouwvergunning aanwezig moet zijn geweest is een EPC-berekening. Het is interessant om te controleren of voor het totale pakket van de felsplaten bekleding de juiste Rc-waarde is aangehouden en of de constructie hieraan ook daadwerkelijk voldoet.

3. V&G-plan
De architect zal in zijn V&G-plan ontwerpfase de risico’s van deze daken moeten hebben aangegeven. De aannemer zal voor de uitvoeringsfase door het montagebedrijf, dat de felsplaten gaat aanbrengen, een V&G-plan laten maken waarin alle veiligheidsaspecten staan aangegeven.

4. Garantieverklaring
Leveranciers van felsplaten geven een garantie op hun producten. Normaal gesproken is deze garantie 10 jaar. Voorwaarde is wel dat de felsplaten worden gemonteerd op een manier zoals door de leverancier is voorgeschreven.

5. Certificaten en attesten
Bij de bemonstering moeten de benodigde verklaringen aanwezig zijn.



Financiën Organisatie