Inhoud


Organisatie Techniek

Planning

Deze planning geeft een indicatie van opeenvolgende bewerkingen en een mogelijk tijdspad. De bouwbegeleider kan deze planning voor elk project gebruiken als een onderlegger en deze zelfs indien wenselijk, aanpassen.Organisatie Techniek