Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Controle EPC-berekening/Rc-waarde
2. Concept-garantieverklaring aanwezig
3. Is er voor dit onderdeel een tekeningenroulatieschema vastgesteld
4. Is er voor dit onderdeel een gegevensbehoefteschema vastgesteld
5. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
6. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter controle
7. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
8. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
9. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
10. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
11. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
12. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd
13. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel

B. Voorbereiding
14. Voldoende aansluitdetails architect aanwezig
15. Compleetheid tekeningen leverancier
16. Coördinatie installateurs en bouwkundige verankering
17. Beoordeling op geluidwering woningen onderling
18. Is er een werkplan ingediend ter controle
19. Is het werkplan goedgekeurd
20. Is het werkplan op de bouw aanwezig
21. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder voorbehoud
22. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
23. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
24. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
25. Zijn de attesten, certificaten of garanties ingediend ter controle
26. Zijn de attesten, certificaten of garanties goedgekeurd zonder voorbehoud
27. Zijn de attesten, certificaten of garanties op de bouw aanwezig
28. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
29. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet
30. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle betrokken partijen
31. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
32. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
33. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
34. Controle maatvoering onderliggende constructie, ook doorbuiging
35. Controle compleetheid afwerken dak, isolatie bouwmuren e.d.
36. Keuring materiaal bij aanvoer
37. Afspraken over opslag en verticaal transport, voorkomen van beschadigingen
38. Keuring op deuken en andere mechanische beschadigingen tijdens de uitvoering
39. Voldoende uitzettingsmogelijkheid aanwezig
40. Voldoende ventilatiemogelijkheid aanwezig

D. Nacontrole
41. Opname daken
42. Oplevering daken
43. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
44. Zijn er onderhoudsadviezen afgegeven
45. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek