Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiƫn

Het beoordelen van een proefstuk kan verhelderend werken omdat een getekend detail in een drie dimensionale uitvoering is uitgewerkt. Als men tot de conclusie komt dat de detaillering moet worden aangepast, zou dit aanleiding kunnen zijn tot verrekening. Er moet voorkomen worden dat tijdens de uitvoering discussie ontstaat over dit onderwerp, omdat er geen tijd en gelegenheid meer is om alternatieven aan te dragen.

1. Vaststellen meer- en minderwerk
Het contract is uitgangspunt, de aannemer heeft het werk op basis hiervan aangenomen. Indien een wijziging noodzakelijk is, dan hoeft dit niet automatisch te betekenen dat de meerkosten ten laste van de opdrachtgever komen. Immers, de aannemer heeft een meldingsplicht als het bestek niet correct of volledig zou zijn voordat hij een opdracht aanvaardt.

2. Werkzaamheden derden op het dak
Een felsplaten dak is zeer moeilijk beloopbaar. De felsplaten zijn zeer buigzaam en eigenlijk is het dak alleen beloopbaar op plaatsen waar gordingen zitten. Om die reden zullen er duidelijke afspraken moeten worden gemaakt met nevenaannemers die op het dak moeten zijn om eventuele schade te voorkomen. Een aparte opname is dan wenselijk. Ontstaat er dan toch schade, dan zijn de kosten van herstelwerkzaamheden voor rekening van deze nevenaannemer.

3. Extra voorzieningen
Voorziet het ontwerp in extra voorzieningen, zoals bijvoorbeeld steunen voor een glazenwasladder? Zo niet, dan kan dit tijdens de uitwerkingsfase nog worden besproken.Ontwerp Regelgeving