Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Diepwanden worden in Nederland weinig toegepast. Ze hebben de functie van grondkering en dan vooral waar sprake is van een behoorlijke diepte. Bijvoorbeeld een parkeergarage van twee of meer verdiepingen ondergronds, maar ook metrostations en treintunnels.
Men moet hierbij denken aan wanddiktes van 0,50 meter of meer tot 1,5 meter. De diepwanden zijn bedoeld voor dieptes van meer dan 10 à 15 meter. Is de diepte minder, dan kan de keuze gemaakt worden voor bijvoorbeeld prefab damwanden of stalen damwanden.
Dit controleplan gaat in op in de eerste soort: diepwanden en dan wel de in de grond gevormde diepwanden.Ontwerp