Inhoud


Planning Inspectielijst

Techniek

Voor alle zaken die worden weggewerkt en later niet meer bereikbaar zijn, is extra controle noodzakelijk. De bouwbegeleider kan aangeven welke keuringen hij noodzakelijk acht alvorens leidingen aan het zicht worden onttrokken. Daarnaast is een gestructureerde controle van de afvoeren noodzakelijk. Bijgaande inspectielijst geeft hier houvast.

1. Materiaalafstemming
Plakplaten van hwa’s en noodoverlopen moeten worden afgestemd op de dakbedekking. Bij bitumineuze dakbedekkingen is een plakplaat of een uitloop van zink niet toegestaan. In de bitumineuze bedekkingen zitten vulstoffen die het zink aantasten. Voor de overige materialen zoals rvs, aluminium of lood moet tenminste overlegd worden met de fabrikant van de dakbedekking zowel bij bitumineuze als bij kunststof dakbedekkingen. Insmeren met een bitumenemulsie is voor de hechting wenselijk.

2. Bevestiging hwa bij geveldilataties
Houd rekening met een bevestiging op één van de twee gevelvlakken. Een beugel nooit over een dilatatie heen bevestigen. Ondereinden die aan een openbaar gebied grenzen, bijvoorbeeld een trottoir, moeten voorzien zijn van een stalen ondereind.

3. Ophanging leidingen
Inpandige leidingen controleren op afschot, beugelafstanden en dampdicht isoleren. Met uitzondering van de funderingsleidingen moet de gehele leiding geïsoleerd worden.

4. Bladvangers
De open hwa’s moeten voorzien zijn van draadroosters die het vuil, bijvoorbeeld bladeren, moeten tegenhouden.

5. Dilataties dakgoten
Dakgoten van zink mogen maximaal ca. 20 meter uit één stuk worden aangebracht zonder toepassing van een dilatatie.

6. Goot onder aan de inrit van een hellingbaan
Deze worden vaak te klein gedimensioneerd. Bij hevige stortbuien blijkt dan dat de parkeergarage volstroomt met regenwater. Een controle van de capaciteit alsmede het treffen van voorzorgsmaatregelen in de vorm van drempels moet worden besproken. Voor de minimale breedte uitgaan van 250 mm.Planning Inspectielijst