Inhoud


Inleiding Financiën

Ontwerp

Een van de eerste vragen waar de architect tegenaan loopt, is de keuze tussen inpandige of uitpandige hemelwaterafvoeren. Bij grote daken zijn soms inpandige afvoeren de enige oplossing. Bij kleinere projecten kan bovendien met het begrip inpandig nog verschillend worden omgegaan. Men kiest er soms voor om de hwa's weg te werken in de spouwconstructie. Bij andere gebouwen komt de hwa in een centrale schacht en wordt doorgetrokken door het dak. Tenslotte moet een keuze worden gemaakt tussen een traditioneel open systeem en een vacuümsysteem.
Daarnaast wordt nagedacht over de vorm, het materiaal en de kleur van de dakgoten. De consequenties voor al deze keuzes worden hieronder besproken. Voor de ontwerper wordt speciale aandacht gevraagd betreffende de opvang van hemelwaterafvoer bij inritten van parkeergarages. Voor het hemelwater dat op de inrit zelf valt, is de capaciteit van een goot onderaan de inrit meestal wel voldoende. Als er boven de inrit grote gevelvlakken aanwezig zijn, kan de capaciteit onvoldoende zijn.

1. Hemelwaterafvoeren tegen de buitengevel
Watertechnisch gezien de beste oplossing. De buizen zijn bereikbaar, een lekkage is direct zichtbaar en te herstellen. Er zijn geen problemen met condenseren van water op de leidingen, dus er behoeft niet geïsoleerd te worden. Bij een verstopping zal er geen wateroverlast zijn binnen een pand, daardoor geen bedrijfsschade. Tegelijkertijd ook de minst fraaie oplossing en bovendien gevoelig voor mechanische beschadigingen. Als de hwa’s grenzen aan het openbare gebied, bijvoorbeeld een trottoir, worden de onderste meters wel uitgevoerd in een stalen pijp. Het gevolg van deze keuze is dat de dakrand altijd het laagste niveau van het dak moet zijn. Als er een dakopbouw aanwezig is, is dat vaak op het hoogste punt van de dakbedekking. De deuropening van de dakopbouw komt dan nog eens 100 tot 150 mm hoger. Wanneer er in de gevel uitstekende delen voorkomen, zoals een betonnen sierrand, let dan goed op het detail van de hwa buis ter plaatse van die uitstekende delen.

2. Hemelwaterafvoeren in de spouw van de gevels
Het oogt een stuk netter, maar alle voordelen die hierboven beschreven staan, zijn veranderd in nadelen. Er moeten in dat geval hoge eisen gesteld worden aan de materialen en de bevestigingsmethoden, aangezien de hwa niet meer bereikbaar is. Bovendien moet men rekening houden met de spouwisolatie. In de praktijk blijkt dat de ruimte die de hwa nodig heeft groter is dan de resterende open spouw. De isolatie moet dan worden weggesneden.

3. Hemelwaterafvoeren in schachten
Oude rotten in het vak vinden het maar niks dat water binnen een gebouw wordt afgevoerd. Toch kan dit een uitstekende oplossing zijn bij platte daken. Zeker in combinatie met een vacuümsysteem en een goede bereikbaarheid van de schachten behoort dit tot veel toegepaste oplossingen. In tegenstelling tot het eerste aandachtspunt is de dakbedekking langs de dakrand hier vaak het hoogste niveau van het dak. Dat houdt in dat grondig moet worden nagedacht over de plaats van de noodafvoeren.

4. Vacuümsysteem
Al jaren een betrouwbaar systeem. Het principe berust op een kleinere diameter afvoerbuis die zich geheel vult met regenwater. Daarmee wordt een vacuüm bereikt, waardoor het dak als het ware wordt leeggezogen. Het systeem heeft beduidend minder materiaal nodig dan een traditioneel systeem, waarbij elke afvoer een eigen leiding krijgt tot op de grondleiding.

5. Dakgoten
Het meest toegepast zijn de zinken goten. Er zijn echter ook aluminium goten die soms op de locatie worden gefabriceerd. De goten worden in principe alleen bij hellende daken toegepast. Bij het detailleren van de dakgootconstructie moet de beugel die de goot draagt in principe mandragend zijn.

6. Balkondoorvoeringen
Deze doorvoeringen worden ingestort tijdens de fabricage van een prefab betonelement. De onderzijde wordt aangesloten op een hwa. Indien geen doorgaande hwa aanwezig is, wordt de balkondoorvoer afgedekt met een rooster.

7. Lozing hemelwater op terrein
Een verschijnsel waarmee we in de toekomst meer te maken krijgen. Er kan worden gekozen voor opslagvaten in de grond die een buffervoorraad van regenwater kunnen opslaan zodat dit de tijd krijgt om in de grond te bezinken. Bij toepassing van dit systeem worden soms bladvangers toegepast bij de hwa. De bladvanger zit net boven het maaiveld en houdt de bladeren en ander afval tegen.Inleiding Financiën