Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Aansluitingen aangevraagd bij de gemeente
2. Lozing HWA op riool of op eigen terrein
3. Routing en planning doorgesproken met de gemeente
4. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
5. Zijn de vereiste bestektekeningen en berekeningen ingediend ter controle
6. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen ingediend ter controle
7. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
8. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
9. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
10. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd
11. Is er bemonstering nodig voor dit onderdeel

B. Voorbereiding
12. Wateraccumulatieberekening opgesteld m.b.t. de constructie
13. Berekening afvoercapaciteit HWA
14. Berekening afvoercapaciteit noodafvoeren
15. Vaststellen twee of drie dimensionaal afschot
16. Vaststellen aantal en locatie HWA
17. Vaststellen aantallen, locatie en afmeting noodafvoeren
18. Vaststellen uitloop noodafvoeren, min. 25 mm uit de gevel
19. Vaststellen spuwers, aantal en locatie
20. Is er een werkplan ingediend ter controle
21. Is het werkplan goedgekeurd
22. Is het werkplan op de bouw aanwezig
23. Zijn bestektekeningen en berekeningen goedgekeurd zonder voorbehoud
24. Zijn de goedgekeurde bestektekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
25. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen goedgekeurd
26. Zijn de vereiste werk-/productietekeningen en berekeningen op de bouw aanwezig
27. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
28. Is de bemonstering aangeleverd op de bouw, en is deze kompleet
29. Is de bemonstering goedgekeurd en vastgesteld naar alle betrokken partijen
30. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
31. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
32. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
33. Controle afschot in goten uitgevoerd en akkoord
34. Hoogtecontrole afschot onderconstructie
35. Hoogtecontrole afschot dakbedekking
36. HWA’s verdiept aangebracht
37. Aantallen HWA’s en noodoverlopen conform tekening
38. Indien aansluiting op gemeenteriool niet tijdig aanwezig, noodvoorzieningen getroffen?
39. Geen nadelige invloed op afschot van separate installaties op het dak
40. Draadroosters aangebracht
41. Is de maatvoering gecontroleerd

D. Nacontrole
42. Aanbieding onderhoudscontract aanwezig
43. Onderhoud dakbedekking en inspecties HWA geregeld binnen de garantietermijn
44. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden
45. Zijn alle gegevens op de juiste wijze in de revisiestukken verwerktTechniek