Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiƫn

Tijdens de uitvoeringsfase geven de dakgoten en de hwa in de regel geen aanleiding tot verrekeningen in het meer- en minderwerk. Ook in de bemonsteringsfase zijn er meestal geen bijzondere wijzigingen te verwachten. Het betreft immers een stuk techniek die voor het grootste deel wordt weggewerkt achter schachten en kokers. Zie erop toe dat het leveren en aanbrengen (inplakken) van hulpstukken goed geregeld is.


Ontwerp Regelgeving