Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Daktuinen mogen zich verheugen in een groeiende belangstelling. Wellicht dat in de nabije toekomst de toepassing alleen nog maar groter zal worden. In Nederland zijn we nog niet zover dat elk bouwproject de verplichting heeft om, voor het ‘groen’ dat het project in beslag neemt, dit ‘groen’ in de vorm van dakgroen weer moet compenseren. In Duitsland is dat al wel het geval. Er zijn vele manieren om een daktuin te ontwerpen. In het recente verleden zijn er veel schadegevallen geweest die veel informatie hebben opgeleverd. In goed uitgewerkte bestekken zijn deze ervaringen vanzelfsprekend verwerkt en kan er niets mis gaan. De bouwbegeleider moet echter kunnen nagaan of het bestek goed en volledig is. Niet omdat dat behoort tot zijn takenpakket, maar omdat het een onderdeel is van zijn project waar hij een morele betrokkenheid voor voelt. Als er zich een lekkage voordoet, dan zijn er altijd vragen. Een betrokken bouwbegeleider weet hier mee om te gaan. Dit controleplan geeft inzicht in zaken waarmee rekening moet worden gehouden als binnen een project een daktuin moet worden gerealiseerd.Ontwerp