Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Directe aanleiding voor het verschijnen van dit controleplan is de ervaring van veel bouwbegeleiders dat adviseurs tijdens de uitvoeringsfase geen taak meer hebben om deze fase goed en adequaat te begeleiden. Soms doet de opzichter tevergeefs een beroep op een adviseur om in het werk een controle uit te voeren. Zo kan er soms geen gebruik worden gemaakt van de kennis van de constructeur ten aanzien van knelpunten en constructieve samenhang. Een regiefunctie over het totaal is er dan niet meer bij. Dit controleplan geeft inzicht in het proces en voor de betrokken partijen handvatten voor een weloverwogen contract tussen opdrachtgever en adviseur. Dit controleplan ondersteunt het “Plan van aanpak constructieve veiligheid”, een document dat is ontstaan op initiatief van VROM-Inspectie en de Betonvereniging. Dit Plan is doorontwikkeld: de meest recente versie is het Compendium “Aanpak Constructieve Veiligheid” uit 2011.Ontwerp