Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Als er iets is dat aan snelle verandering onderhevig is, dan is het wel de techniek van communicatie en beveiliging. We maken ons nu nog erg druk om alle kabels en leidingen op tijd in het gebouw of de woning te krijgen, maar misschien is dat over 10 jaar wel verleden tijd. De digitale weg is echt een snelweg. We hebben het over een onderdeel van het bouwproces dat in veel gevallen niet door de bouwer wordt ingevuld, maar door een gebruiker. De aannemer verzorgt de infrastructuur, al dan niet bekabeld, en de huurder van het pand plaatst de apparatuur en sluit dit aan. Als we het hebben over communicatie en beveiliging, waar hebben we het dan over? Een brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie, inbraakdetectie, toegangscontrole en intercom, om er een paar te noemen. In dit controleplan willen wij duidelijk maken hoe al deze installaties passen in het bouwproces en hoe de bouwbegeleider om moet gaan met deze installaties.Ontwerp