Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Voor het schrijven van dit controleplan is de grondgedachte dat een opdrachtgever is belast met het bouwrijp maken van een locatie, hierop vervolgens een project realiseert en als afronding de locatie woonrijp maakt. Daarna wordt het openbare gedeelte (het woonrijp gedeelte) al of niet overgedragen aan de gemeente of aan een Vereniging van Eigenaars (VVE).
De opdrachtgever heeft een verantwoordelijkheid van A t/m Z; dus ook alle risico’s, bijvoorbeeld indien de grond vervuild is of er kabels en leidingen in het te bouwen deel voorkomen.
Omdat we soms zien dat bouwkundige directievoerders worden belast met coƶrdinerende taken van het civieltechnische werk, zowel in de bouwrijp als in de woonrijp fase, hebben we gemeend een goede onderlegger te moeten aanbieden.Ontwerp