Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Het komt vaak voor dat er tijdens de aanleg van de buitenriolering twee verschillende bedrijven tegelijkertijd werkzaam zijn. Binnen de terreingrenzen is de onderaannemer aan het werk en in het openbare gebied de aannemer van de gemeente.
Soms is het realiseerbaar om dit door een en hetzelfde bedrijf te laten uitvoeren. De onderaannemer van het project schrijft in bij de aanbesteding van de gemeente en kan het project binnenhalen. Het grote voordeel is natuurlijk de planning en de technische coördinatie. Werkzaamheden kunnen in dat geval als één bewerking worden uitgevoerd.
Juist in de coördinatie wil er nog wel eens wat mis gaan. Dit controleplan geeft inzicht in het proces en de werkvolgorde voor de aanleg van buitenriolering.Ontwerp