Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Brandveiligheid is geen apart STABU-hoofdstuk maar verweven in veel besteksartikelen en tekeningen. Denk maar aan extra dekking op wapening bij kanaalplaatvloeren, een brandwerend houten kozijn, brandwerend glas of brandwerende bekabeling. Het is ook een dynamisch onderdeel van het bouwproces.
Na een ramp, bijvoorbeeld het instorten van een (deel van een) gebouw worden de regels opnieuw aangescherpt en wordt de controle intensiever. Om die reden zijn de belangrijkste elementen in kaart gebracht in dit controleplan. Als extra bijlage aan dit plan is een focusscan toegevoegd, zodat de bouwbegeleider relatief snel een indruk kan krijgen van de kwaliteit van het ontwerp en de uitwerking in werktekeningen met betrekking tot brandveiligheid.Ontwerp