Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Voordat we ingaan op de diverse installaties, moeten we eerst iets vertellen over de filosofie van het bestrijden van branden. In Nederland is de gehele preventie erop gericht om een gebouw dusdanig te beveiligen dat de mensen die daarin wonen en werken, de tijd krijgen om uit het gebouw te vluchten. Is het gebouw eenmaal leeg, dan mag de brandweer de brand blussen. Wij kennen in Nederland weinig extra maatregelen die leiden tot enige controle van een brandhaard, laat staan tot het doven van een brand. Een sprinklerinstallatie is zo’n extra maatregel. Maar ook in Nederland is een sprinklerinstallatie alleen verplicht om de mensen een gegarandeerde vluchtweg te geven. In Amerika is de sprinklerinstallatie mede bedoeld de brand te kunnen beheersen en zo mogelijk te blussen. Dat is een vrij principieel verschil. Dit controleplan gaat uit van de Nederlandse wetgeving. Bij brandbestrijdingsinstallaties kunnen we denken aan een droge blusleiding, een sprinklerleiding en brandslanghaspels. We kennen daarnaast nog de draagbare blustoestellen, maar deze vormen geen specifiek onderdeel van de installatie.Ontwerp