Inhoud


Organisatie Techniek

Planning

In de meeste gevallen is de aanvraag en doorlooptijd van de omgevingsvergunning bepalend voor de start van de bemalingswerkzaamheden. Het is dus zaak om dit in kaart te brengen en de verdere acties hierop af te stemmen. Het planningsformulier is derhalve niet als een model ingevuld maar kan per project worden gebruikt om een eigen planning aan te geven.Organisatie Techniek