Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Administratief
1. Kadastrale tekening met terreingrenzen
2. Historisch locatieonderzoek
3. Overzicht aanwezige opstallen
4. Overzicht kabels en leidingen – WION Klic melding
5. Overzicht bestaande Nuts-voorzieningen
6. Is er een werkplan geëist voor dit onderwerp
7. Zijn er attesten, certificaten of garanties geëist
8. Is een startbespreking wenselijk voor dit onderdeel
9. Is dit onderdeel opgenomen in het V&G-plan uitvoering
10. Zijn alle betrokkenen daarvan op de hoogte
11. Zijn alle bestekseisen bekend en juist geïnterpreteerd

B. Voorbereiding
12. Maken terreintekening inclusief verkeersafhandeling
13. Inventariseren benodigde informatie voor aanvraag Omgevingsvergunning
14. Aanvraag omgevingsvergunning
15. Afsluiten diverse nutsvoorzieningen
16. Te handhaven bomen en struiken markeren
17. Archeologisch onderzoek
18. Maken proefsleuven
19. Bodemonderzoek (grondmonsters etc)
20. Grondwateronderzoek (kwaliteit en hoogte)
21. Onderzoek belendingen
22. Aanwijzen gronddepots
23. Aanleggen bemaling
24. Is er een werkplan ingediend ter controle
25. Is het werkplan goedgekeurd
26. Is het werkplan op de bouw aanwezig
27. Zijn er bijzondere omstandigheden uit VCA-oogpunt
28. Is een (detail)planning voor dit onderdeel wenselijk
29. Is de (detail)planning realistisch en haalbaar
30. Is de opslag van materialen goed geregeld (bescherming)

C. Uitvoering
31. Gevonden voorwerpen
32. Onverwachte kabels en leidingen
33. Bewaking bemaling, reservematerieel
34. Bewaking belendingen
35. Toezicht op af- en aan te voeren grond en/of zand
36. Toezicht op bescherming bomen en struiken
37. Is de maatvoering gecontroleerd

D. Nacontrole
38. Revisie nog aanwezige leidingen
39. Revisie nieuwe leidingen
40. Rapporten aanleveren, schoon grondverklaringen
41. Eventueel opname belendingen
42. Is de kwaliteit beoordeeld en akkoord bevondenTechniek