Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Er zijn vele discussies in de bouwwereld gevoerd over de definitie van een bouwrijp terrein. In de meest uitgebreide zin betreft het een opgeschoond terrein, vrij van opstallen en bosschages, en voorzien van alle nutsleidingen zoals riolering, gas, water, elektra, data en kabelvoorzieningen. Voordat een bouwterrein zover is, heeft zich al een zeer specifiek proces afgespeeld. Een proces waar met name een aantal openbare diensten met elkaar moet samenwerken.
Berucht zijn de verhalen dat een elektrakabel wordt ingegraven en dat daarna de bestrating wordt aangebracht. Een paar dagen later komt de waterleidingmaatschappij die de bestrating weer opbreekt om de waterleiding aan te leggen.
Het komt steeds meer voor dat het bouwrijp maken onderdeel is van een totaalplan van een aannemer of projectontwikkelaar. Ook het slopen van opstallen kan onderdeel zijn van de totaalopdracht.Ontwerp