Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Het STABU-bestek geeft voor een aantal elementen onder dit hoofdstuk een beschrijving die soms ook in het buitenterrein kunnen worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan een vetafscheider. Wij zullen in dit controleplan al deze onderdelen meenemen die genoemd zijn binnen dit hoofdstuk. De binnenriolering wordt in de meeste gevallen uitgevoerd als gescheiden systeem, namelijk  hemelwater  en vuilwater. Soms wordt de vuilwaterriolering nog in twee systemen uitgevoerd, waarbij het ene systeem via een vetafscheider loopt. Pas na de vetafscheider worden de systemen aan elkaar gekoppeld en gaan als één systeem verder. Tegenwoordig worden alle systemen uitgevoerd in kunststof en alleen in bijzondere gevallen in staal. Dit controleplan verstrekt de belangrijkste informatie om te komen tot een gestroomlijnde procesgang.Ontwerp