Inhoud


Ontwerp

Inleiding

In tegenstelling tot de baksteen beschouwen we de betonsteen niet als een natuurproduct, hoewel het naar de aard van de materialen waarvan de steen is gemaakt strikt genomen wel het geval is.
De steen wordt niet gebakken maar gedroogd. Doordat de materialen vrij constant zijn en goed doseerbaar, is in de regel een constante kwaliteit leverbaar. Het is een sterke steen met akoestische eigenschappen, maatvast. De maatvastheid van de steen brengt met zich mee dat tijdens de ontwerpfase al strikt moet worden gemaatvoerd met de moduulmaat van de steen.
De open oppervlaktestructuur van de steen vraagt tijdens de productie, het transport en de verwerking continu om beschermende maatregelen tegen beschadigingen, vervuiling en benatting.Ontwerp