Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiën

Als met betrekking tot de bemaling de zaken in het bestek goed zijn weergegeven, zal er geen sprake zijn van financiële aandachtspunten. Soms kunnen zich onverwachte zaken voordoen. De tijdelijke bemaling is niet in staat om voldoende water weg te pompen en er moet misschien uitbreiding komen. Of er moet langer of meer worden bemaald dan de vergunning toestaat. Dit zijn onderwerpen waar het bestek soms niet in voorziet.

1. Bijhouden administratie
De bouwbegeleider dient na te gaan hoe de administratie voor het bewaken van de tijdelijke bemaling is opgezet en dient daarvan afschriften op te vragen. In het uiterste geval zal hij zelf deze administratie moeten opzetten. Achteraf mag geen discussie over eenheden ontstaan. Het gaat daarbij vooral om de m³’s water die onttrokken zijn en waarover belasting moet worden betaald.

2. Wijziging bemaling
Over een wijziging van de opzet van bemalen dient vooraf een duidelijke afspraak te worden gemaakt. Indien de aannemer van mening is dat er sprake is van meerwerk, dan dient dit vooraf kenbaar gemaakt te worden.

3. Verlenging bouwtijd
Ook met betrekking tot bouwtijdverlenging zou een aannemer meerkosten kunnen claimen naast de daadwerkelijke claim op bouwtijdverlenging.

4. Bemalingheffing
Het betalen van een belasting over het onttrekken van water wordt bepaald aan de hand van de verstrekte vergunning; hierop dient ook het bestek nagekeken te worden wie dit gaat betalen.Ontwerp Regelgeving