Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Met tijdelijke bemaling wordt in dit kader bedoeld, een bemaling die noodzakelijk is om een project, of een gedeelte van een project, ‘in den droge’ te kunnen realiseren. We gaan ervan uit dat de architect en of constructeur vooraf weten dat een tijdelijke bemaling noodzakelijk is en dat zij dit hebben vertaald in het bestek. Het komt echter ook voor dat de aannemer onverwacht wordt geconfronteerd met een hoge (grond- of regen-)waterstand waardoor hij niet in staat is om bepaalde werkzaamheden te kunnen verrichten. Ook in dat geval krijgt de bouwbegeleider te maken met tijdelijke bemaling. Het vergunningstraject is een zeer tijdrovend en soms erg kostbaar gebeuren.
Het komt zelfs voor dat een opdrachtgever, nadat hij was geconfronteerd met de kosten voor de vergunningen, besluit om een damwand te slaan, om vervolgens de grond binnen de damwand te verwijderen. Daarna is een bodemafsluiting van onderwaterbeton gemaakt. Na verharding wordt het water weggepompt.
Hiermee wordt aangegeven dat een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt nadat alle consequenties bekend zijn.Ontwerp