Inhoud


Planning Inspectielijst

Techniek

De meeste techniek in de balie heeft te maken met de installaties. Enerzijds het fysiek aansluiten van alle kabels en leidingen, anderzijds moet er soms veel geprogrammeerd worden op pc's. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het voorkomen van beschadigingen. Daarnaast kan het zinvol zijn om strikt toezicht te houden op de aanwezigheid van het personeel. Voorkomen moet worden dat de balie een 'hangplek' van bouwvakkers gaat worden.

1. Beschermende maatregelen
Indien de balie door derden als een meubel wordt aangevoerd, moet dit als geheel worden geschouwd voordat er verdere werkzaamheden aan of op worden gedaan. Na de schouw worden alle onderdelen zoveel mogelijk beschermd, bijvoorbeeld met karton of folie.

2. Afstemming leidingen
Bij toepassing van vloerverwarming is het belangrijk vooraf de benodigde mantelbuizen aan te brengen voor de kabels en leidingen die uiteindelijk in de balie moeten worden aangesloten.

3. Installeren gebruikerselementen
Het is niet altijd te vermijden dat de gebruikersonderdelen voor de oplevering van het gebouw worden geïnstalleerd. Er ontstaat een risico dat beschadigingen aan de balie daarmee niet meer te achterhalen zijn.

4. Beschermen na oplevering
De balie zal pas worden bemand na de inhuizing van de gebruiker. Het gevolg hiervan is dat er tussen oplevering en inhuizing geen toezicht is bij de balie.Planning Inspectielijst