Inhoud


Financiën Organisatie

Regelgeving

Voor balies is geen separate regelgeving aanwezig. Wel zijn er arbo-regels aanwezig voor het inrichten van werkplekken, wat een balie in feite ook is. Een gevolg hiervan is dat het bureaublad waaraan de medewerker zit in hoogte verstelbaar moet zijn, net als de bureaus in de kantoren. Er worden ook eisen gesteld aan de bureaustoel en zo zijn er nog wel een aantal andere eisen vanuit de ARBO-wetgeving, maar niet specifiek voor balies. De gebruiker kan zelf wel regels opgesteld hebben of gaan opstellen. Dit kan te maken hebben met de aard van de werkzaamheden van de gebruiker. Verwacht hij agressieve klanten aan de balie, dan kan hij een hoger beveiligingsniveau verlangen. Geen schuifdeurtjes voor de balie maar vast glas met kleine spreekopeningen bijvoorbeeld. Geen open balie maar een gesloten balie.

1. Opstellen PvE voor gebruiker
Het bovenstaande geeft al aan dat de gebruiker nagedacht moet hebben of alsnog moet nadenken over het gebruik en de toegankelijkheid van de balie. Het PvE dient gereed te zijn alvorens de opdracht voor het ontwerpen kan worden verstrekt.

2. Ergonomische toets
Zeker als de balie dagelijks bemand gaat worden, verdient het aanbeveling om een deskundig bureau een ergonomische toets te laten uitvoeren van het ontwerp. Voor deze toets moeten alle elementen, zoals knoppentableau, telefoon, PC, microfoon, bewakingsmonitoren e.d. zijn ingetekend.

3. Beveiliging
Indien een interne veiligheidsdienst aanwezig is of een externe veiligheidsdienst die de balie zal gaan bemannen, dan is een beoordeling door deze dienst ook van belang. Zij hebben vaak een geheel andere invalshoek om een balieontwerp te beoordelen en kunnen soms zinnige voorstellen doen.Financiën Organisatie