Inhoud


Regelgeving Planning

Organisatie

Inmiddels is wel duidelijk dat de organisatie van dit proces belangrijker is dan het stukje techniek dat erin moet worden opgeborgen. De techniek functioneert na verloop van tijd wel, maar een verkeerd ingedeelde balie zal veel langer ergernis opwekken. Om die reden hebben wij een checklist toegevoegd aan dit controleplan zodat opdrachtgever en gebruiker kunnen nagaan of alle onderdelen zijn geregeld.

1. Tekeningenprocedure
Los van de vormtekening van een balie dient een tekening te worden georganiseerd van het (wanneer van toepassing) aantal bedieningsknoppen en lampjes dat op het centrale paneel moet komen. Alle installateurs en de bouwkundige aannemer moeten hierop aangeven welke componenten via de balie bedienbaar en gesignaleerd gaan worden.

2. Gebruiker
De gebruiker wordt deelgenoot in de tekeningenprocedure en zal moeten nadenken welke zaken hij naast de gebouwgebonden onderdelen nog in de balie wenst onder te brengen. Deze elementen worden geïntegreerd of bewust losgehouden, maar kunnen als een eenheid worden ontworpen.

3. Functioneel gebruik balie
Een balie wordt ten minste een werkplek voor de baliemedewerk(st)er, maar kan daarnaast ook als een kantoorwerkplek functioneren als voor de baliefunctie geen volledige dagtaak is gepland. Men kan ook overwegen een tweede of zelfs een derde werkplek te ontwerpen.

4. Installatieomschrijving
Een balie is meestal opgesteld in de nabijheid van de toegangsdeuren en daardoor erg gevoelig voor temperatuurschommelingen. Naast de ruimtelijke verwarming is vaak lokale bijverwarming nodig. Dit kan ook gelden voor de verlichting. Een hal krijgt vaak representatieve verlichting die soms onvoldoende is voor een werkplekfunctie.

5. Opstelling techniek
Niet altijd moet de volledige techniek in de balieruimte zelf worden opgesteld, maar kan een deel van de techniek in een nevenruimte komen. Soms kan alle techniek buiten de balie worden opgesteld en wordt de balie in feite een soort nevenbediening.

6. Vormtekening balie
Een opdracht voor het ontwerpen van een balie dient op tijd te worden verstrekt. De tekeningenprocedure van de technische installaties dient hiervoor gereed te zijn. Een ergonomische toets wordt aanbevolen.

7. Planning
Indien de balie als een meubelstuk wordt geprefabriceerd en als geheel wordt geplaatst, dan moet rekening gehouden worden met de benodigde installatietijd. Zo mogelijk het casco van een balie loskoppelen en eerder plaatsen dan de afwerking. Van belang is dat afspraken worden gemaakt over de volgorde van installeren om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd in of aan een balie moeten werken. Soms zijn echter wel meerdere disciplines tegelijk nodig, zeker als het gaat om installatieonderdelen die met elkaar samenwerken. Denk hierbij aan een ontruimingsinstallatie die moet samenwerken met een brandmeldinstallatie.Regelgeving Planning