Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Een balie is vaak een uitdaging: deze is zelden uitgewerkt in de besteksfase en is meestal een stelpost. De balie is bij veel gebouwen het visitekaartje en hier vanuit werkt de receptioniste of secretaresse. Daarnaast kunnen vaak ook installaties worden bediend vanuit een balie, denk hierbij aan de verlichting, alarm of een overzicht van storingen in installaties. De balie als meubel komt vaak te laat en er mag eigenlijk niet op of aan worden gewerkt in verband met de kans op beschadigingen. Dit controleplan gaat uit van een volledige baliefunctie en geeft inzicht hoe men hiermee organisatorisch kan omgaan.Ontwerp