Inhoud


Techniek

Inspectielijst

A. Verlichting gangen en trappenhuizen
1. Handmatige bediening per verdieping
2. Centrale uitschakeling/bediening bij balie

B. Verlichting toiletten
3. Handmatige bediening per toilet
4. Centrale bediening voorruimten op tijdklok
5. Centrale uitschakeling voorruimten en toiletten

C. Verlichting werkkasten
6. Handmatige bediening per kast
7. Centrale uitschakeling/bediening bij balie

D. Verlichting gevel en reclame
8. Handmatige bediening met schemerschakeling en tijdklok
9. Bedienbaar vanaf balie, overbruggingsschakelaar

E. Verlichting parkeerterrein en tuinen
10. Handmatige bediening met schemerschakeling en tijdklok
11. Bedienbaar vanaf balie, overbruggingsschakelaar

F. Verlichting kantoorruimten
12. Handmatig bedienbaar per kantoorruimte
13. Centraal bedienbaar vanaf balie

G. Noodverlichtingsinstallatie
14. Melding storingen in de installatie (alleen bij centrale inst.)

H. Verwarming en koeling
15. Overwerkbediening bij balie
16. GBS bij facilitair bedrijf of balie

I. Alarmering MIVA toiletten
17. Akoestisch alarm per locatie en signalering bij balie

J. Omroepinstallatie
18. Bediening en microfoon bij balie

K. Liften
19. Akoestisch alarm per locatie en signalering bij balie
20. Spreek-/luisterverbinding met storingsbedrijf of balie

L. Draaideuren/schuifdeuren
21. Elektronisch sluiten en openen bij balie
22. Spreek-/luisterverbinding bij balie
23. Monitor bij balie
24. Signalering stand nachtschoot bij balie
25. Inbraaksignalering bij balie en doorgemeld
26. Voordeurbel akoestisch, o.a. in balieruimte

M. Ventilatie
27. Overwerktimer in balie
28. GBS bij facilitair bedrijf of balie
29. Storingssignalering belangr. systemen (patchruimten) bij balie

N. Hellingbaan
30. GBS bij facilitair bedrijf of balie
31. Onder andere storingssignalering wegdekverwarming en pomp riolering

O. Beletinstallatie spreekkamers
32. Bedienbaar vanaf balie

P. CO2 en LPG detectie
33. GBS bij facilitair bedrijf of balie
34. Signalering alarm bij balie en doormelding
35. Uitschakeling bij balie

Q. Zonweringsinstallatie
36. Bediening handmatig per locatie
37. Centraal bedienbaar bij balie (denk aan glazenwassen)

R. Camerabewaking
38. Monitoren bij balie
39. Bediening bij balie

S. Toegangscontrolesysteem
40. Systeembeheer (niet) bij balie
41. PC en monitor bij balie

T. Inbraakdetectie
42. Schootstandsignalering bij balie en doorgemeld
43. Glasbreukdetectie bij balie en doorgemeld
44. Infraroodmeldingen bij balie en doorgemeld
45. Inwerkingstelling inbraakdetectie bij balie

U. Rioleringspompen, bijvoorbeeld parkeerkelder
46. Storingssignalering in balie

V. Speedgate/slagboominstallatie
47. Bediening bij balie
48. Spreek-/luisterverbinding bij balie
49. Monitor bij balie

W. Overige aandachtspunten
50. Aantal data-aansluitingen
51. Aantal wandcontactdozen
52. Aantal analoge telefoonaansluitingen
53. Storingsmelding sprinklerinstallatie
54. Storing brandmeldinstallatie
55. Storingen drukverhogingsinstallatie
56. Reserveknoppen op bedieningstableauTechniek