Inhoud


Ontwerp Regelgeving

Financiën

Als het bestek compleet is, zullen alle onderdelen die moeten kunnen worden bediend en alle storingslampjes e.d. beschreven staan en kunnen daardoor geen extra kosten worden berekend. Toch is het zaak om dit goed uit te (laten) zoeken. Soms is een bediening op het desbetreffende onderdeel wel geregeld zonder dat gerekend is op een bediening vanaf de balie. Als voorbeeld noemen we hier een tourniquet. De bedieningsknoppen zijn geregeld, maar zitten op de tourniquet zelf. Bediening vanaf de balie blijkt dan een optie te zijn en leidt tot meerwerk. Toch blijken in de praktijk de meeste meerkosten te ontstaan door wensen van de uiteindelijke gebruiker en dat is ook verklaarbaar.

1. Stelpost balie
Het ontwerp van de balie moet worden opgedragen en na goedkeuring van het ontwerp volgt de prijsvorming voor het realiseren ervan. Nadat overeenstemming is bereikt over de prijs dient een afrekening van de stelpost plaats te vinden. Het komt vaak voor dat in het bouwkundige bestek een stelpost is opgenomen voor de realisatie van de balie. Nagegaan moet worden of hierin ook installatiedelen zoals een kabel- of wandgoot is opgenomen. Bij toepassing van een verhoogde vloer waar de gehele balie wordt opgesteld, moet men denken aan een toegangsluik voor de bereikbaarheid van kabels en leidingen.

2. Verrekening knoppentableau
Door vroegtijdig een coördinatie te organiseren van het aantal knoppen en daarvan een eenheid te maken, ontstaan er in de regel geen meerkosten. De installateurs krijgen de tijd om hun producten in te kopen zonder baliepanelen en kunnen de kosten van het nieuwe ontwerp met elkaar dragen of verrekenen.

3. Extra wensen
Indien de gebruiker van het toekomstige gebouw zelf extra wensen heeft ten aanzien van het bedieningsgemak of vanuit andere redenen, dan kunnen meerkosten ontstaan die voor rekening gebruiker zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een touchscreen.Ontwerp Regelgeving