Inhoud


Ontwerp

Inleiding

Zeer regelmatig hebben we te maken met asbestsanering, of liever gezegd de gevolgen van een niet goed uitgevoerde asbestsanering. Dat houdt in dat de start van het vervolgtraject vaak grote vertraging oploopt en ook dat er forse overschrijdingen van het budget komen. Het hele proces moet opnieuw in gang worden gezet.
Een bijkomend detail is het feit dat zowel het inventarisatiebedrijf als de asbestsaneerder alsook het laboratorium dat het project ‘vrijgeeft’, alle drie gecertificeerd/geaccrediteerd moeten zijn voor de werkzaamheden die zij voor de opdrachtgever verrichten. Een opdrachtgever zou dus mogen verwachten dat zijn project op een verantwoorde wijze wordt of is gesaneerd.
Dit controleplan probeert een sluitend antwoord te geven.Ontwerp