Index


Met de controleplannen index zijn de controleplannen gesorteerd op de Stabu-nummer.

01 Algemeen, opleveren, garanties en tekeningen
01.02A. Oplevering woningen
01.02C. Oplevering installaties
01.02.22 Garanties
01.03.01 Constructieve veiligheid
01.03.02 Brandveiligheid
01.05 Tekeningen
01.09.01 Renovatie woningen

05-15 Terrein, sloopwerk, bestrating
05.41 Inrichting werkterrein
05.62 Tijdelijke bemaling
05.71 Bouwkuipen en(parkeer)kelders
09.03 Strobalenbouw
10.31 Stut- en sloopwerk
12.30 Grondwerk bouwrijp maken
12.90 Civiele werken
14.00 Buitenriolering
15.41 Straatsteenbestrating

20-21 Funderingen, dam- en diepwanden, in het werk gestort beton
20.31 Prefab palen fundering
20.32 In de grond gevormde palen
20.41 Prefab damwanden
20.42 Diepwanden
21.40 Wapening
21.50 In het werk gestort beton
21.50.10 Fundering op staal
21.51 Monolithische afgewerkte betonvloeren

22-25 metsel-, beton-, metaalwerk
22.31 Baksteen met mortel
22.33 Betonsteen met mortel
22.35 Glazen bouwstenen met mortel
22.42 Kalkzandsteen lijmwanden
22.44 Gipsblokken gelijmd
23.42 Prefab betonvloeren
23.50 Prefab betonnen wandelementen
24.52.20 Houten wandelementen
24.52.32 Houten dakelementen
25.31 Staalskelet

30-31 Kozijnen, ramen, deuren, systeembekleding
30.00 Kozijnen, ramen en deuren
30.51 Vliesgevels
30.61 Tourmiquets
30.80 Hang- en sluitwerk
31.32 Enkelvoudige felsplaatbekledingen

33-34 Dakbedekking, beglazing
33.33 Bitumineuze dakbedekkingen
33.34 Kunststof dakbedekkingen
33.36 Dakbegroeiing
33.41 Dakpannen
34.00 Beglazing algemeen
34.32 Gelaagd glas
34.33 Meerbladig isolerend glas
34.41 Structurele beglazing

35-41 Natuursteen, kitwerk, stukwerk, tegelwerk
35.00 Natuursteen
36.30 Voegvulling met kit
40.00 Stukadoorwerk
40.50 Buitengevelisolatiesystemen
41.32 Wandtegelwerk
41.42 Vloertegelwerk

42-44 Vloer-, plafondsystemen
42.31 Gehechte morteldekvloeren
42.32 Morteldekvloeren op isolatie
42.50 Vloersystemen
44.31 Panelenplafonds
44.33 Lamellenplafonds
44.41 Metal stud wanden

46-48 Schilderwerk, binneninrichting
46.21 Schilderwerk op bestaand hout
46.23 Schilderwerk op steenachtige ondergrond
46.31 Schilderwerk op nieuw hout
46.32 Schilderwerk op metaal
47.42 Balie
48.34 Glasvliesweefsel
48.40 Vloerbedekking

50-51 Hemelwaterafvoer, binnenriolering
50.00 Dakgoten en hemelwaterafvoeren
51.00 Binnenriolering

52-84 Installaties
52.00 Waterinstallaties
53.00 Sanitair
54.00 Brandbestrijdingsinstallaties
55.00 Gasinstallaties
60.00 Verwarmingsinstallaties
61.00 Ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties
62.00 Koelinstallaties
68.00 Regelinstallaties
70.00 Elektra
70.81 Verlichtingsarmaturen
75.00 Communicatie- en beveiliginginstallaties
78.00 Gebouwbeheersystemen
80.00 Liftinstallaties
84.00 Gevelonderhoudinstallaties

Op het gebruik van de controleplannen zijn de Voorwaarden van Centraal Bureau Bouwbegeleiding van toepassing.
© 2018 Controleplannen.nl