50.00 Dakgoten en hemelwaterafvoeren Print dit controleplan in PDF

Volgende pagina Ľ

Controleplan 50.00

Dakgoten en hemelwaterafvoerenInleiding
Dakgoten en hemelwaterafvoeren

Binnen dit STABU-hoofdstuk worden alle elementen benoemd die met dit onderwerp te maken hebben. Denk hierbij aan de dakgootbekledingen, de buisleidingen, balkondoorvoeringen en spuwers. Er is een sterke relatie met de controleplannen 51.00 Binnenriolering en 14.00 Buitenriolering, waarbij het kan voorkomen dat sommige zaken dubbel genoemd zijn. Ten behoeve van de volledigheid is hiervoor bewust gekozen. Er wordt gestreefd naar een compleet controleplan waarmee de bouwbegeleider ook dit onderdeel gestructureerd kan aansturen.

 

 

Volgende pagina Ľ
 


Op het gebruik van de controleplannen zijn de Voorwaarden van Centraal Bureau Bouwbegeleiding van toepassing.
© 2018 Controleplannen.nl