47.42 Balie Print dit controleplan in PDF

Volgende pagina Ľ

Controleplan 47.42

BalieInleiding
Balie

Organisatorisch gezien is een balie een fantastische uitdaging. Deze is zelden uitgewerkt in de besteksfase en is meestal een stelpost. Vanuit de balie moeten straks, als het gebouw in gebruik is genomen, alle storingsmeldingen binnenkomen, de telefooninstallatie krijgt er een plek, vaak worden alle installatiefuncties bedient vanuit de balie. Kortom, een knooppunt van kabels en leidingen. De balie als meubel komt altijd te laat en er mag eigenlijk niet op of aan worden gewerkt in verband met de kans op beschadigingen. Dit controleplan gaat uit van een volledige baliefunctie en geeft inzicht hoe men hiermee organisatorisch kan omgaan.

 

Volgende pagina Ľ
 


Op het gebruik van de controleplannen zijn de Voorwaarden van Centraal Bureau Bouwbegeleiding van toepassing.
© 2018 Controleplannen.nl