20.31 Prefab palen fundering Print dit controleplan in PDF

Volgende pagina Ľ

Controleplan 20.31

Prefab palen funderingInleiding
Prefab palen fundering

Het aanbrengen van palen is, na het inrichten van het bouwterrein en de grondwerkzaamheden, de eerste daadwerkelijke activiteit van de meeste bouwprojecten. Vaak wordt dit ook als start van de bouw vastgelegd. Even vaak is dit het moment dat de opzichter begint met zijn werkzaamheden. Hij zal zich dus in relatief korte tijd een beeld moeten vormen van de status van alle gegevens en zich bovendien moeten inleven in zijn nieuwe project. Daarnaast krijgt hij te maken met een nieuw team van personen die betrokken zijn bij het project. De aannemer, de architect, de constructeur en misschien ook nog wel de opdrachtgever. Dit controleplan is een hulpmiddel om op vrij korte termijn na te gaan hoe de stand van de gegevens is. Het geeft hem de mogelijkheid om snel met de projectpartners dezelfde taal te spreken als het gaat om het project. De bouwbegeleider die in een andere rol reeds eerder betrokken was bij het project vindt hierin aanknopingspunten die een stuk voorbereiding betreffen.

 

Volgende pagina Ľ
 


Op het gebruik van de controleplannen zijn de Voorwaarden van Centraal Bureau Bouwbegeleiding van toepassing.
© 2018 Controleplannen.nl