12.90 Civiele werken Print dit controleplan in PDF

Volgende pagina ╗

Controleplan 12.90

Civiele werkenInleiding
Grondwerk

Voor het schrijven van dit controleplan is de grondgedachte dat een opdrachtgever is belast met het bouwrijp maken van een locatie, hierop vervolgens een project realiseert en als afronding de locatie woonrijp maakt. Daarna wordt het openbare gedeelte al of niet overgedragen aan de gemeente of een Vereniging van Eigenaren. De opdrachtgever heeft een verantwoordelijkheid van A t/m Z; dus ook alle risico's, bijvoorbeeld vervuilde grond. Omdat we soms zien dat bouwkundige directievoerders worden belast met co÷rdinerende taken van het civieltechnische werk, en dus ook te maken krijgen met de fouten, hebben we gemeend een goede onderlegger te moeten aanbieden.

 

 

Volgende pagina ╗
 


Op het gebruik van de controleplannen zijn de Voorwaarden van Centraal Bureau Bouwbegeleiding van toepassing.
© 2018 Controleplannen.nl